Štampa
PDF

Ekstrudirana hrana za tov šarana

Intezivna proizvodnja je postala neminovnost u šaranskim sistemima proizvodnje. Osnovni cilj je izvući maksimum iz površina kojima se raspolaže uz adekvatne agrotehnološke zahvate i uz najoptimalniji sistem hranjenja. Kod nas je većina šaranskih sistema pristupila hranjenju šarana ekstrudiranom hranom.

Osnovne prednosti ovakvog pristupa ishrani šarana su :

• Konzumiranjem ekstrudirane hrane riba je u boljoj kondiciji u odnosu na konvencionalni način ishrane
• Tretiranjem se povećava svarljivost visokovrijednih komponenti, što utiče na smanjenje koeficijenta konverzije
• Specifičan sirovinski sastav joj daje primamljiv ukus pa je riba rado konzumira
• Dobija se bolji kvalitet mesa, poseban okus
• U vodi se ne rastvara 24 sata
• Prilkom doziranja hrane pluta uz tonjenje
• Ne zagađuje vodu
• Utrošak ekstrudirane hrane je znatno manji u odnosu na ishranu žitaricama, samim tim se znatno smanjuju troškvi manipulacije i skladištenja
• Kombinacija visoke temperature i visokog pritiska dovodi do uništavanja vegetativnih formi mikroorganizama

Naš proizvod Slcarp sadrži visoko vrijedne komponente (riblje brašno, stočni kvasac, riblje ulje lososa, sojinu sačmu, žitarice i vitaminsko- mineralne komponente).

Proizvodi:

Proizvod
Sirovi protein
Sirove masti
Sirova celuloza
Promjer granula (mm)
Slcarp 1245
45
12
2
prašak
Slcarp 1032
32
10
2,5
4-6
Slcarp 730
30
7
3
4-8
Slcarp 725
25
7
3
6-8

Vrhunskim kvalitetom i prihvatljivom cijenom konkurišemo inostranim proizvođačima riblje hrane.

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?