Štampa
PDF

Dopunske smješe

1. SMJEŠA ZA TOV JUNADI (30% proteina)
2. SMJEŠA ZA KRAVE MUZARE (30% proteina)
3. SMJEŠA ZA PRASAD (40% proteina)
4. SMJEŠA ZA SVINJE U TOVU (35% proteina)
5. SMJEŠA ZA KOKE NOSILJE (30% proteina)
6. SMJEŠA ZA PILIĆE (40% proteina)

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?