Štampa
PDF

Hrana za ovce

• JJ jagnjeći starter do 15kg (18% proteina)
• OJ-1 jagnjad od 15-30 kg (16% proteina)
• OJ-2 jagnjad od 30-50 kg (14% proteina)
• OSM ovce bremenite (16% proteina)
• KSM koze sjarne, muzne (14% proteina)

Napomena: Daje se kao potpuna hrana za ishranu, uz dovoljne količine kabaste hrane i svježe vode.

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?