Štampa
PDF

Hrana za goveda

Napisao Administrator on 21 april 2012.

• GT-1 mlađa telad do 100kg (18% proteina)
• GT-2 starija telad preko 100kg (16% proteina)
• GTJ-1 tovna junad do 250kg (14% proteina)
• GTJ-2 tovna junad preko 250kg (12% proteina)
• GKM-18 krave muzare preko 20 l/dan (18% proteina)
• GKM-12 krave muzare do 20 l/dan (12% proteina)
• GPB priplodni bikovi (16% proteina)

Napomena: Daje se kao potpuna hrana za ishranu goveda, uz dovoljne količine kabaste hrane i svježe vode.

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?