Hrana za svinje

• SP-1 praseći starter do 15 kg sa mlijekom u prahu ( 20% proteina)
• SP-1 praseći starter do 15 kg (20% proteina )
• SP-2 praseći grover 15-25 kg (18% proteina )
• STS-1 tovne svinje od 25-60 kg (16% proteina )
• STS-2 tovne svinje od 60-100 kg (14%proteina)
• SKD krmače dojilje (16 % proteina)

Napomena: Hranu kod prasadi obavezno uobročiti, zbog mogućeg prejedanja što može dovesti do proliva, slabijeg prirasta i uginuća naprednih jedinki.

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?