Hrana za perad

• PB-1 pileći starter od 0-21 dan ( 22 % proteina)
• PB-2 pileći grover od 21-36 dana ( 20% proteina)
• PB-3 pileći finišer do kraja tova (17% proteina)

• PKN-16 koke nosilje (16% proteina )
• PKN-18 koke nosilje (18% proteina )

• PĆ-1 ćureći starter 0-4 sedmice (28% proteina)
• PĆ-2 ćureći grover 4-8 sedmice (24% proteina)
• PĆ-3 ćureći predfinišer 8-11 sedmice (20% proteina)
• PĆ-4 ćureći finišer do kraja tova (16% proteina)

• PPN prepelice (20% proteina)

• NOJ pilići-1 (20% proteina)
• NOJ pilići-2 (19% proteina)
• NOJ uzdržni (13% proteina)
• NOJ nosilje (17% proteina)

Napomena: Daje se kao potpuna hrana uz dovoljnu količinu svježe i pitke vode.

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?