Politika kvaliteta

Politika kvaliteta je sastavni i nedjeljivi dio poslovne politike preduzeća Slavnić D.o.o. Banja Luka, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja.

Sve naše aktivnosti usmjerene su ka tome da kupci povezuju pojam kvaliteta sa našim imenom i markom naših proizvoda. Zadovoljstvo kupaca je naše glavno opredjeljenje, jer samo potpunim ispunjenjem njihovih zahtjeva i želja možemo postići kvalitetu kakvu oni od nas i očekuju.Samo zadovoljan kupac postaje stalni kupac i kao najvažnija karika u lancu osigurava nam budućnost.

Aktivno pratimo razvoj svjetske tehnologije, a stalnim ulaganjem u tehnološka postrojenja te praćenjem i vrednovanjem dobavljača kontinuirano unapređujemo kvalitetu naših proizvoda i efikasnost proizvodnih procesa. Pored kontrole kako sirovina tako i gotovih proizvoda u zvaničnim institucijama, kontrolu vršimo i u vlastitoj laboratoriji.

Utvrđene su jasne odgovornosti za sve zaposlene, te odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti. Također radimo na razvijanju svijesti o značaju i uticaju njihovog rada na kvalitet i doživljavanju uspjeha preduzeća kao njihovog ličnog.

Povjerenje gradimo brigom i stalnim kontaktima s našim kupcima te savjetovanjem i edukacijom.Naš cilj je ne samo da zadržimo postojeće kupce već da osvajamo nova tržišta.

U cilju poboljšanja kvaliteta poslovanja odlučili smo se za uvođenje standarda ISO 9001: 2000 i HACCP-a.

Naš slogan je KVALITETOM KROZ VRIJEME.

Banja Luka, 25.05.2007.

Direktor
Slavnić Boro

Kontakt

Slavnić d.o.o.
Banja Luka
Ul.Nenada Kostića 170, Zalužani
web:     www.slavnic.ba
e-mail: mb.mix@slavnic.ba

GDJE SE NALAZIMO ?